Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Lisiecka"

zpit-ziemialisiecka-logo

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”
Liszki 5
32-060 Liszki
NIP: 944-22-50-081,
REGON: 363623317

 

adres do korespondencji:
ul. Jacka Malczewskiego 47A
30-207 Kraków

 

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000599095

 

 

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
IBAN: PL 51 1750 0012 0000 0000 3233 3068